(Polski) DWIE NOWE STACJE ROWERU MIEJSKIEGO URUCHOMIONE